Bạn đang tìm Lập trình điều khiển Robot với Scratch của tác giả Nguyễn Hữu Hưng (Chủ biên) ?. Tại đây - diemchung.tk, bạn có thể tải phiên bản PDF của cuốn sách này bằng cách nhấn liên kết bên dưới. Thông thường, cuốn sách này chi phí cho bạn VND76000. Bản PDF của Lập trình điều khiển Robot với Scratch có sẵn miễn phí.

Tải về

Yêu cầu đăng ký

Đường dẫn chính