Bạn đang tìm Văn kiện đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI của tác giả Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ?. Tại đây - diemchung.tk, bạn có thể tải phiên bản PDF của cuốn sách này bằng cách nhấn liên kết bên dưới. Bản PDF của Văn kiện đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI có sẵn miễn phí.

Tải về

Yêu cầu đăng ký

Đường dẫn chính